Văn hóa công ty

Thông tin tuyển dụng

Cơ hội thăng tiến

Vị trí tuyển dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG Địa điểm làm việc HẠN NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
01 TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG VIÊN 2 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 14/06/2024 Hết hạn
02 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 1 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/05/2024 Hết hạn
03 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DƯỢC SĨ 1 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/05/2024 Hết hạn
04 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 1 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 30/04/2024 Hết hạn
05 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG 2 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2024 Hết hạn
06 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỒ SƠ 2 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/03/2024 Hết hạn
07 TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾP THỊ 1 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/01/2024 Hết hạn
08 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HỒ SƠ 1 100 - 108 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 31/01/2024 Hết hạn
09 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI 1 100 - 108 Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. HCM 03/03/2023 Hết hạn