Dịch vụ

Phòng khám đa khoa Vigor Health sẽ giúp bạn, gia đình và doanh nghiệp có một sức khỏe toàn diện thông qua các dịch vụ hiện có.

Chuyên khoa

Hiện nay Phòng khám đa khoa Vigor Health có 12 chuyên khoa, phục vụ khám cho các cán bộ công nhân viên ngay tại phòng khám và hỗ trợ đến khám tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu với những dịch vụ sau

Gói khám sức khỏe chuyên sâu

Hiện nay Phòng khám đa khoa Vigor Health có các gói khám phù hợp cho từng lứa tuổi, phục vụ khám cho các cán bộ công nhân viên ngay tại phòng khám.

Khám sức khỏe doanh nghiệp

Phòng khám đa khoa Vigor Health có phục vụ khám cho các cán bộ công nhân viên ngay tại phòng khám và hỗ trợ đến khám tại địa điểm doanh nghiệp yêu cầu với những dịch vụ sau