Thứ Tư, 20-03-2024

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI MÔ GAN TẠI VIGOR HEALTH

Xem chi tiết

Thứ Ba, 12-03-2024

CHỤP NHŨ ẢNH ĐỂ LÀM GÌ? CÓ NHỮNG BƯỚC NÀO?

Xem chi tiết

Thứ Ba, 05-12-2023

[Tin tức sức khỏe] NỘI SOI THỰC QUẢN DẠ DÀY

Xem chi tiết

Thứ Ba, 24-10-2023

CHỤP NHŨ ẢNH ĐỂ LÀM GÌ? CÓ NHỮNG BƯỚC NÀO?

Xem chi tiết

Thứ Sáu, 01-09-2023

BỆNH LÝ HỆ NIỆU GỒM NHỮNG GÌ ? TẠI SAO CẦN CHỤP CT SCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN?

Xem chi tiết

Thứ Hai, 08-08-2022

CHỤP CT NGỰC LIỀU THẤP-TẦM SOÁT UNG THƯ PHỔI

Xem chi tiết
chụp ct

Thứ Ba, 21-06-2022

CHỤP CT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ VÔI HÓA MẠCH VÀNH

Xem chi tiết