Company culture

Employment information

Promotion opportunities

Vị trí tuyển dụng

STT VACANCIES QUANTITY DEPARTMENT APPLY RECRUIT
01 Nhân viên kế toán 4 Hà Nội 15/08/2024 APPLY
02 IT SUPPORT 1 100-102-102A-104-106-108 Trương Đinh, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh 15/08/2022 EXPIRED
03 Điều dưỡng đa khoa 4 Hà Nội 17/06/2022 EXPIRED
04 Digital Marketing 4 Hà Nội 17/06/2022 EXPIRED
05 Dịch vụ khách hàng 4 Hà Nội 17/06/2022 EXPIRED
06 IT suport 4 Hà Nội 17/05/2022 EXPIRED
07 IT suport 2 4 Hà Nội 22/09/2022 EXPIRED