Thông tin liên hệ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR HEALTH

 

100 – 102 – 102A – 104 – 106 – 108 Trương Định Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 1900 1856

Tel: 3931 2889 / 3911 5315

Fax: +84 (028) 3911 5289


Đặt lịch khám: 0919 793 115

Gói khám, khuyến mãi: 0911 785 115

Tư vấn khám doanh nghiệp: 0911 522 332

Tư vấn trả kết quả: 0919 695 445

Tư vấn thuốc: 0911 565 005

Tư vấn BHTM: 0909 963 115

Các vấn đề khác: 1900 1856

Liên hệ với chúng tôi