Đội ngũ Y Bác sĩ

Đội ngũ Bác sĩ giỏi, hàm vị học vấn cao, dày dặn kinh nghiệm và luôn tận tâm với bệnh nhân

Trần Dư Đông

Bác sĩ CK2

Trần Thị Diệu

Bác sĩ CK1

Bùi Thị Kim Châu

Bác sĩ CK2

Đỗ Tấn Vinh

Bác sĩ CK1

Nguyễn Thị Hoài Linh

Bác sĩ CK1

Thái Thanh Yến

Thạc sĩ - Bác sĩ

Thái Uyển Nhi

Bác sĩ CK1

Trương Thị Hoài An

Thạc sĩ - Bác sĩ

Dương Ánh

Bác sĩ CK1 - khoa mắt

Nguyễn Hiền Minh

Thạc sĩ - Bác sĩ

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bác sĩ CK1

Bác sĩ chuyên khoa

Thái Thanh Yến

Thạc sĩ - Bác sĩ